Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna
Przegląd Przegląd Szukaj Szukaj Do góry Do góry
Katalog dokumentów Rady Sołeckiej Chwaszczyna
Szczegóły pliku
Obwieszczenie ŚR.6220.4.2020.MLF z dnia 08.05.2020 r. - zawiadomienie zebraniu materiałów przed wydaniu decyzji środowiskowej w sprawie wniosku LILAN Ireneusz Nadolski z siedzibą w Chwaszczynie Obwieszczenie ŚR.6220.4.2020.MLF z dnia 08.05.2020 r. - zawiadomienie zebraniu materiałów przed wydaniu decyzji środowiskowej w sprawie wniosku LILAN Ireneusz Nadolski z siedzibą w Chwaszczynie POPULARNY

 Żukowo, dnia 08.05.2020 r.

ŚR.6220.4.2020.MLF

 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 79a ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 11a, llb i 11c, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam o wydaniu w dniu 08.05.2020 r. zawiadomienia stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Rozbudowa punktu zbierania odpadów w tym złomu oraz sprzedaży węgla przy ul. Oliwskiej 185 Chwaszczyno, gmina Żukowo, realizowanego na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 524/4, 524/5, 1278/1, 1278/2 i 1278/3 obr. Chwaszczyno, gmina Żukowo (pow. ok. 1,76 ha) oraz działek o numerach ewidencyjnych: 131/3, 337/1, 337/4 obr. Dobrzewino, gmina Szemud (pow. ok. 0,72 ha) z wniosku p. Ireneusza Nadolskiego prowadzącego działalność gospodarczą LILAN Ireneusz Nadolski z siedzibą w Chwaszczynie, z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty opublikowania obwieszczenia.

Ponadto informuję, że można zapoznać się z aktami sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie, przy ul. Gdańskiej 52 (pn. 7:30-17:00, wt., śr. 7:30-15:30, cz. 7:30-15:00, pt. 7:30-14:30) w pok. nr 38.

2020-05-08/mlf

Szczegóły

Wersja:
Wielkość341.96 KB
Pobrany436
Język
Licencja
Autor
Strona www
Cena
Dodany2020-05-08
Dodany przezSoltys
Data modyfikacji2020-05-15
Zmieniony przezSoltys

Pobierz