Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna
Przegląd Przegląd Szukaj Szukaj Do góry Do góry
Katalog dokumentów Rady Sołeckiej Chwaszczyna
Szczegóły pliku
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa punktu zbierania odpadów w tym zlomu oraz sprzedaży węgla przy ul. Oliwskiej 185 Chwaszczyno, gmina Żukowo Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa punktu zbierania odpadów w tym zlomu oraz sprzedaży węgla przy ul. Oliwskiej 185 Chwaszczyno, gmina Żukowo

Żukowo, dnia 16.06.2020 r.

ŚR.6220.4.2020.MLF

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 1 1c i 1 ld, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3  października   2008   r. o udostgpnianiu  informacj i o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.)

zawiadamia

o wydaniu w dniu 16.06.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa punktu zbierania odpadów w tym złomu oraz sprzedaży węgla przy ul. Oliwskiej 185 w Chwaszczynie, gmina Żukowo, realizowanego na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 524/4, 524/5, 1278/1, 1278/2 i 1278/3 obr. Chwaszczyno, gmina Żukowo (pow. ok. 1,76 ha) oraz działek o numerach ewidencyjnych: 131/3, 337/1, 337/4 obr. Dobrzewino, gmina Szemud (pow. 0,72 ha), z wniosku p. Ireneusza Nadolskiego prowadzącego dzialalność gospodarczą LILAN Ireneusz Nadolski z siedzibą w Chwaszczynie.

Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żukowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, w tym opiniami zainteresowane strony mogą zapoznać się w Referacie Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Żukowie, przy ul. Gdańskiej 52, pok. 38, tel. (58) 685 83 48, w godzinach : pn. 7:30- I 7:00, wt., śr.7:30-15:30, cz. 7:30-15:00, pt. 7:30- 14:30.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Szczegóły

Wersja:
Wielkość191.37 KB
Pobrany37
Język
Licencja
Autor
Strona www
Cena
Dodany2020-06-16
Dodany przezSoltys
Data modyfikacji2020-07-03
Zmieniony przezSoltys

Pobierz