Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna
Przegląd Przegląd Szukaj Szukaj Do góry Do góry
Katalog dokumentów Rady Sołeckiej Chwaszczyna
Kategoria: Protokoły z zebrań
Sortuj wg:
Domyślnie | Nazwy | Autor | Daty | Wyświetleń
 
Plików:
pdf.png Protokół z zebrania wiejskiego w dniu 17.09.2019r. POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2019-09-17
6.13 MB
481
pdf.png Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 30.08.2018r.

Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 30.08.2018r.Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-08-31
0
0
pdf.png Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 6.03.2018r. POPULARNY

Pobierz

Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 6.03.2018r.Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-03-15
897.51 KB
596
pdf.png Uchwała nr 1/2018 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Chwaszczyno z dnia 6 marca 2018 POPULARNY

Pobierz

 Uchwała nr 1/2018 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Chwaszczyno z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć finansowanych ze środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok.Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-03-09
28.5 KB
582
pdf.png Protokół z posiedzenia Sołtysa i Rady Sołeckiej w dniu 12.10.2017r. POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2017-10-31
530.55 KB
571
pdf.png Uchwała nr 1/2017 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Chwaszczyno z dnia 19 września 2017 roku w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć finansowanych ze środków z funduszu sołeckiego na 2017 rok. POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2017-09-23
6.52 MB
607
pdf.png Uchwała nr 2/2017 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Chwaszczyno z dnia 19 września 2017 roku w sprawie uchwalenia wniosku o podział środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok. POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2017-09-23
5.28 MB
789
pdf.png Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Chwaszczyno w dniu 19.09.2017r. POPULARNY

Pobierz

Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Chwaszczyno w dniu 19.09.2017r.Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-09-23
3.63 MB
698
pdf.png Protokół z posiedzenia Sołtysa i Rady Sołeckiej w dniu 9.03.2017r. POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2017-03-31
581.72 KB
572
pdf.png Protokół z posiedzenia Sołtysa i Rady Sołeckiej w dniu 16.02.2017r. POPULARNY

Pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej w dniu 16.02.2017 r.Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-02-28
1.18 MB
693
pdf.png Protokół z posiedzenia Sołtysa i Rady Sołeckiej w dniu 12.01.2017r. POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2017-02-22
1.18 MB
695
pdf.png Sprawozdanie ze spotkania z mieszkańcami Chwaszczyna w dniu 1 lutego 2017r. POPULARNY

Pobierz

Sprawozdanie ze spotkania z mieszkańcami Chwaszczyna w dniu 1 lutego 2017r.  na temat budowy, utrzymanina i bezpieczeństwa chwaszczyńskich dróg.Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-02-07
2.69 MB
743
pdf.png Protokół z posiedzenia Sołtysa i Rady Sołeckiej w dniu 22.11.2016r. POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2016-11-22
1.53 MB
704
pdf.png Protokół z posiedzenia Sołtysa i Rady Sołeckiej w dniu 18.10.2016r. POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2016-10-18
1.43 MB
668
pdf.png WNIOSEK do uchwały nr 3 o zmianę nazwy przedsięwzięcia realizowanego z funduszu sołeckiego na 2016 r. POPULARNY

Pobierz

Załącznik do uchwały nr 3/2016 Zebrania Wiejskiego sołectwa Chwaszczyno z dnia 15 września 2016 roku.Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-09-22
108.28 KB
711
pdf.png WNIOSEK NR 2 (nieuchwalnony) o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2017 r. POPULARNY

Pobierz

WNIOSEK MIESZKAŃCÓW NR 2 do przegłosowania na zebraniu wiejskim sołectwa Chwaszczyno, dotyczący rozdysponowania środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2017Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-09-22
2.69 MB
1 172
pdf.png WNIOSEK NR 1 do uchwały nr 4 o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2017 r. POPULARNY

Pobierz

Załącznik do uchwały nr 4/2016 Zebrania Wiejskiego sołectwa Chwaszczyno z dnia 15 września 2016 roku.

Załącznik

do uchwały nr 4/2016
Zebrania Wiejskiego
sołectwa Chwaszczyno

z dnia 15 września 2016 roku

WNIOSEK NR 1

o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2017 r.

(na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim
– Dz. U. poz.301 z późn. zmianami)

na realizacje przedsięwzięć:

1)    Wykonanie dokumentacji, zakup oraz ułożenie płyt yomb proporcjonalnie
na wskazane ulice w Chwaszczynie: Kaszubska Droga, Sambora I, Sobiesława I, Szafirowa, Rewerenda.

Koszt przedsięwzięcia: 40 000 zł

2)    Wykonanie dokumentacji, zakup oraz ułożenie płyt yomb w Chwaszczynie na ulicy Mickiewicza.

Koszt przedsięwzięcia 34 000 zł

3)    Zaprojektowanie i utwardzenie w technologii asfaltowej części
ul. Tuchomskiej/Prusa w Chwaszczynie (Dz Nr. 486/21; 493/2 oraz 486/20)

Koszt przedsięwzięcia: 20 000 zł

Uzasadnienie od pkt 1 do 3: Wskazane ulice stanowią główne drogi dojazdu do intensywnie zabudowanej budynkami mieszkalnymi części Chwaszczyna, stąd istnieje uzasadniona potrzeba ich utwardzenia, przez asfaltowanie ulic z pełną infrastrukturą podziemną oraz położenie płyt betonowych yomb na pozostałych drogach. Realizacja przedsięwzięcia będzie służyła poprawie jakości życia mieszkańców oraz zwiększy bezpieczeństwo przez usprawnienie dojazdu służbom ratunkowym. Utwardzenie ograniczy także bieżące koszty utrzymania drogi. Zadanie jest zgodne z celami strategicznymi Gminy w zakresie rozwoju oraz poprawa infrastruktury drogowej (w tym parkingów, chodników, ciągów pieszo-rowerowych) oraz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

4)    Zakup 7 kompletów ubrań specjalnych (spodnie + kurtka) wykorzystywanych do prowadzenia przez OSP w Chwaszczynie akcji ratowniczych i gaśniczych.

Koszt przedsięwzięcia: 23 000 zł

Uzasadnienie: Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaszczynie sprawuje na terenie naszego sołectwa ochronę przeciwpożarową, podejmując akcje ratownicze i gaśnicze w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska naturalnego przed pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Akcje te prowadzone są najczęściej w bardzo trudnych warunkach, stwarzających realne zagrożenie dla ratowników.
By strażacy mogli bezpiecznie i swobodnie nieść pomoc potrzebującym, konieczne jest wyposażenie ich w ubrania specjalne, spełniające stosowne wymogi dla tego rodzaju sprzętu. Zgodnie z szacunkowymi wyliczeniami, przedstawionymi przez dystrybutora firmy „ROSENBAUER” dla ubrań specjalnych typu „FIRE MAX II” przy zastosowaniu obowiązującej 23% stawki VAT, za kwotę 23 000 zł możliwy jest zakup 7 kompletu ubrań specjalnych. Przedsięwzięcie jest zgodne z głównymi kierunkami rozwoju gminy
w zakresie rozwijania współpracy pomiędzy mieszkańcami a instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Zadanie jest zgodne z celami strategicznymi gminy w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

5)    Wykonanie projektu oświetlenia ul. Bursztynowej, Jeziornej oraz Szafirowej oraz wszystkie koszty związane z realizacją tego przedsięwzięcia.

Koszt przedsięwzięcia: 13 428,19 zł

Uzasadnienie: Wykonanie projektu oświetlenia przyczyni się przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa. Zadanie jest zgodne ze Strategią Gminy w zakresie podniesienia atrakcyjności osiedleńczej gminy poprzez budowę i modernizację infrastruktury technicznej. Zrealizowane zadanie własne gminy to planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy.

6)    Zakup i montaż 1 wiaty przystankowej oraz wszystkie koszty związane z realizacją tego zadania do zainstalowania przy ul. Kaszubska Droga w Chwaszczynie lub
w przypadku braku możliwości realizacji przy innej gminnej drodze publicznej wzdłuż trasy przejazdu autobusu szkolnego.

Koszt przedsięwzięcia: 4 500 zł

Uzasadnienie: Na terenie sołectwa Chwaszczyno funkcjonuje gminna linia autobusowa, służąca w głównej mierze dowożeniu dzieci i młodzieży do szkoły. Większość przystanków nie została wyposażona w wiaty przystankowe. Dodatkowo przy drogach gruntowych często nie zostają wydzielone miejsce na bezpieczny postój dzieci oczekujących na autobus. Sukcesywne wyposażenie przystanków w wiaty wraz
z wybrukowaniem przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa osób oczekujących na przyjazd autobusu oraz poprawi estetykę otoczenia przystanków. Potrzeba montażu kolejnych wiat przystankowych wynika ze zgłaszanych problemów podczas spotkań osiedlowych oraz wprost ze złożonego wniosku przez mieszkańców okolic ulicy Kaszubskiej Drogi, uzasadniających wskazaną lokalizację przystanku ilością dzieci korzystających z tego miejsca. Przedsięwzięcie wpisuje się w zadania własne gminy
w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego. Przedsięwzięcie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Żukowo w zakresie programu operacyjnego ‘Infrastruktura Techniczna
i Środowisko’; cel operacyjny: ‘Podniesienie atrakcyjności osiedleńczej gminy poprzez budowę i modernizację infrastruktury technicznej’.

7)    Zakup materiałów i montaż min. 2 lamp na istniejących słupach przy
ul. Mickiewicza w Chwaszczynie na odcinku od nr 63 do nr 107 oraz wszystkie koszty związane z realizacją tego zadania.

Koszt przedsięwzięcia: 4 000 zł

Uzasadnienie: Wykonanie oświetlenia przyczyni się przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa. Zadanie jest zgodne ze Strategią Gminy w zakresie sukcesywnego uzbrajania w infrastrukturę techniczną terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Zrealizowane zadanie własne gminy to planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy.

8)    Zakup i montaż min. 2 stojaków rowerowych do zainstalowania w centrum Chwaszczyna (proponowane lokalizacje dz. nr 425/3, 835/8, 813/4, 892/1, 892/2, 713/1, 713/2, 800/2) oraz wszystkie koszty związane z realizacją tego zadania.

Koszt przedsięwzięcia: 1 500 zł

Uzasadnienie:

Sołectwo Chwaszczyno jest dużym i rozległym sołectwem. Najdalsze rejony miejscowości są oddalone od centrum o ok. 4 km. Mieszkańcy Chwaszczyna nadal chętnie korzystają z rowerów jako środka do poruszania się po terenie sołectwa.
W centrum brakuje jednak stojaków na rowery aby móc bezpiecznie pozostawić rowery, szczególnie w okolicach punktów handlowych. Potrzeba montażu stojaków została zgłoszona podczas warsztatów dotyczących wspólnego planowania przestrzeni
w Chwaszczynie. Zostały też wskazane proponowane lokalizacje przy punktach handlowych w centrum albo w okolicy szkoły. Ze względu na brak terenów gminnych
w ścisłym centrum uzyskano wstępne zgody właścicieli wskazanych działek, aby stojaki mogły zostać zamontowane na tych terenach. Przedsięwzięcie wpisuje się w zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Przedsięwzięcie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Żukowo w zakresie programu operacyjnego ‘Turystyka i Kultura’; cel operacyjny: ‘Dostosowanie zasobów gminy do potrzeb turystyki i rekreacji’.

9)    Wynajęcie min. 5 atrakcji dla dzieci podczas organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka na terenie ZSPiPG w Chwaszczynie.

Koszt przedsięwzięcia: 6 000 zł

Uzasadnienie: Przedsięwzięcie ma celu między innymi prezentację lokalnych artystów tworzących w języku kaszubskim, którzy kierują swoją ofertę dla najmłodszych. Jest lokalnym świętem wszystkich mieszkańców Chwaszczyna. Służy poprawie życia mieszkańców poprzez umożliwienie udziału dzieci, młodzieży oraz innych mieszkańców Chwaszczyna w spotkaniu o charakterze kulturalnym i rozrywkowym. Zadanie wpisuje się w główne kierunki rozwoju jako pielęgnacja tradycji kaszubskich. W organizacje tego wydarzenie zaangażowani są głównie rodzice. Zadanie jest zgodne z celami strategicznymi gminy w zakresie wspierania inicjatyw społeczności lokalnej oraz zwiększaniu aktywności społecznej mieszkańców.

10) Organizacja VIII Festynu Kaszubskiego na terenie sołectwa Chwaszczyno,
w szczególności wynajem sceny, oprawy muzycznej oraz wszystkie koszty związane z realizacja tego zadania.

Koszt przedsięwzięcia: 5 000 zł

Uzasadnienie: Przedsięwzięcie ma celu przegląd dorobku lokalnych artystów tworzących
w języku kaszubskim. Jest lokalnym świętem wszystkich mieszkańców Chwaszczyna. Służy poprawie życia mieszkańców poprzez umożliwienie udziału w spotkaniu
o charakterze kulturalnym. Zadanie wpisuje się w główne kierunki rozwoju jako pielęgnacja tradycji kaszubskich. Zadanie jest zgodne z celami strategicznymi gminy
w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Kaszub.

11) Promocja sportowego trybu życia poprzez uprawiania karate olimpijskiego World Karate Federation (WKF). Koszty organizacji weekedowych zajęć dla mieszkańców Chwaszczyna, na terenie Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
w Chwaszczynie, w szczególności koszty wynagrodzenia, transportu, noclegu, wyżywienia trenerów.

Koszt przedsięwzięcia: 3 750 zł

Uzasadnienie: Przedsięwzięcie ma na celu promocje sportowego trybu życia poprzez uprawianie olimpijskiej dyscypliny sportu karate WKF. Zadanie wpisuje się kierunki działania gminy w zakresie wspierania kultury fizycznej. Służy wszystkim mieszkańcom poprzez udział dzieci, młodzieży oraz dorosłych w treningu rekreacyjnym, samoobrony lub zaawansowanym treningu olimpijskim. Celem oprócz zdrowego trybu życia jest wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz prewencji w sytuacjach zagrożenia. Przedsięwzięcie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Żukowo w zakresie programu operacyjnego ‘Turystyka i Kultura’; cel operacyjny: ‘Tworzenie warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji’.

12) Organizacja i przeprowadzenie Ligi Mini siatkówki Chwaszczyńsko- Starogardzkiej na terenie Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
w Chwaszczynie. Zakup min. 10 pucharów, min. 30 medali, min. 10 nagród rzeczowych, poczęstunek dla min. 30 osób.

Koszt przedsięwzięcia: 1 500 zł

Uzasadnienie: W bieżącym roku szkolnym nastąpi inauguracja ligi mini siatkówki Chwaszczyńsko- Starogardzkiej. Ma ona na celu propagowanie uprawiania sportu wśród młodzieży oraz kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. Ważnym celem tego przedsięwzięcia jest również promocja naszej miejscowości i gminy w województwie pomorskim oraz rozwój lokalnej oferty sportowej.

13) Organizacja i przeprowadzenie Turnieju Noworocznego o Puchar Dyrektora Szkoły
w minisiatkówce chłopców na terenie Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie. Zakup min. 39 sztuk medali, 3 statuetek, pucharów
i  dyplomów, min. 30 nagród rzeczowych oraz poczęstunek dla min. 30 osób.

Koszt przedsięwzięcia: 1 310 zł

Uzasadnienie: Przeprowadzenie corocznego turnieju w mini siatkówce chłopców klas IV, V, VI szkoły w Chwaszczynie. Turniej ma na celu propagowanie uprawiania sportu oraz zasad zdrowej rywalizacji wśród młodzieży. Zadanie jest zgodne z wizją rozwoju lokalnej oferty sportowej. Oferta jest skierowana do wszystkich chętnych dzieci i młodzież
z Chwaszczyna.

14) Organizacja i przeprowadzenie Turnieju Noworocznego o Puchar Dyrektora Szkoły
w minisiatkówce dziewcząt na terenie Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie. Zakup min. 39 sztuk medali, 3 statuetek, pucharów
i  dyplomów, min. 30 nagród rzeczowych oraz poczęstunek dla min. 30 osób.

Koszt przedsięwzięcia: 1 310 zł

Uzasadnienie: Przeprowadzenie corocznego turnieju w mini siatkówce dziewcząt klas IV, V, VI szkoły w Chwaszczynie. Turniej ma na celu propagowanie uprawiania sportu oraz zasad zdrowej rywalizacji wśród młodzieży. Zadanie jest zgodne z wizją rozwoju lokalnej oferty sportowej. Oferta jest skierowana do wszystkich chętnych dzieci i młodzież
z Chwaszczyna.

15) Organizacja i przeprowadzenie Turnieju Młodzika dla uczniów Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie. Zakup min. 6 pucharów
i nagród rzeczowych oraz poczęstunek dla minimum 30 uczestników.

Koszt przedsięwzięcia: 970 zł

Uzasadnienie: Szkoła w Chwaszczynie co roku organizuje turniej siatkarski dla uczniów szkół gimnazjalnych naszej gminy. Ma ona na celu propagowanie uprawiania sportu wśród młodzieży oraz kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. Zadanie jest zgodne z wizją rozwoju lokalnej oferty sportowej. Oferta jest skierowana do wszystkich chętnych dzieci i młodzież z Chwaszczyna.

16) Organizacja i przeprowadzenie III Maratonu Piłki Siatkowej dla uczniów gimnazjum
Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie. Zakup min. 9 medali i pucharów oraz min. 10 nagród rzeczowych.

Koszt przedsięwzięcia:  436 zł

Uzasadnienie: Maraton Piłki Siatkowej odbywa się na początku roku szkolnego i trwa całą noc. Polega na rywalizacji pomiędzy drużynami gimnazjalistów naszej szkoły. Celem tego przedsięwzięcia jest propagowanie wśród młodzieży uprawiania sportu, poszerzania zainteresowań a przede wszystkim integracja uczniów całego gimnazjum. Zadanie jest zgodne z wizją rozwoju lokalnej oferty sportowej. Oferta jest skierowana do wszystkich chętnych dzieci i młodzieży z Chwaszczyna.

17) Organizacja i przeprowadzenie III konkursu gminnego dla uczniów klas VI „Strefy klimatyczne Ziemi" na terenie Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie. Zakup min. 18 nagród rzeczowych dla laureatów oraz poczęstunku dla uczestników.

Koszt przedsięwzięcia: 400 zł

Uzasadnienie: Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VI szkół podstawowych  naszej gminy. Ma na celu propagowanie wśród młodzieży wiedzy przyrodniczej, biologicznej i geograficznej a także kształtowanie umiejętności współzawodnictwa między uczniami. Przedsięwzięcie wpisuje się w zadania własne gminy w zakresie edukacji ekologicznej, propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Żukowo w zakresie wspierania edukacji ekologicznej i promocji postaw proekologicznych.

18) Organizacja i przeprowadzenie "Dnia Sportu" w Zespole Publicznego Gimnazjum
i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie - turniej siatkówki plażowej dla uczniów
i ich rodzin. Zakup min. 12 medali i pucharów dla uczestników.

Koszt przedsięwzięcia: 348 zł

Uzasadnienie: Przy szkole w Chwaszczynie powstało boisko do siatkówki plażowej. Planuje się organizację corocznego rodzinnego turniej siatkówki plażowej, który
w zeszłym roku cieszył się dużym powodzeniem. Boisko z całym wyposażeniem jest obiektem otwartym i dostępnym przez cały sezon dla wszystkich mieszkańców Chwaszczyna i okolic. Zadanie jest zgodne z wizją rozwoju lokalnej oferty sportowej. Oferta jest skierowana do wszystkich mieszkańców Chwaszczyna.

19) Organizacja i przeprowadzenie Biegu Rodzinnego w ramach Festynu z okazji Dnia Dziecka organizowanego w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie. Zakup min. 15 nagród rzeczowych dla uczestników biegu.

Koszt przedsięwzięcia: 300 zł

Uzasadnienie: W ramach zabawy na Festynie Rodzinnym organizowanym corocznie przy ZPGiSP w Chwaszczynie z okazji Dnia Dziecka nauczyciele wychowania fizycznego organizują bieg, którego uczestnikami są mieszkańcy Chwaszczyna i okolic. Fundusze wydatkowane są na zakup upominków dla uczestników biegu. Zadanie jest zgodne
z wizją rozwoju lokalnej oferty sportowej. Oferta jest skierowana do wszystkich chętnych dzieci i młodzież  z Chwaszczyna.

Całkowity koszt wszystkich przedsięwzięć: 161 752,67 złDodany
Wielkość
Pobrany
2016-09-22
71.44 KB
755
pdf.png Uchwała nr 4/2016 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Chwaszczyno z dnia 15 września 2016 roku POPULARNY

Pobierz

Uchwała nr 4/2016 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Chwaszczyno z dnia 15 września 2016 roku w sprawie uchwalenia wniosku o podział środków z funduszu sołeckiego na 2017 rok.Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-09-22
37.44 KB
730
pdf.png Uchwała nr 3/2016 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Chwaszczyno z dnia 15 września 2016 roku POPULARNY

Pobierz

Uchwała nr 3/2016 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Chwaszczyno z dnia 15 września 2016 roku w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego na 2016 rok.Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-09-22
35.66 KB
720
pdf.png Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Chwaszczyno w dniu 15.09.2016r. POPULARNY

Pobierz

Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Chwaszczyno w dniu 15.09.2016r.Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-09-22
60.88 KB
756
pdf.png Protokół z posiedzenia Sołtysa i Rady Sołeckiej w dniu 6.09.2016r. POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2016-08-23
701.95 KB
651
pdf.png Protokół z Zebrania Wiejskiego w dniu 12.04.2016 r. POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2016-04-19
2.84 MB
914
pdf.png Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/2016 Zebrania Wiejskiego sołectwa Chwaszczyno z dnia 12 kwietnia 2016 roku - "Wniosek o zmianę nazwy przedsięwzięcia realizowanego z funduszu sołeckiego na 2016 r." POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2016-04-19
308.36 KB
796
pdf.png Uchwała nr 2/2016 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Chwaszczyno z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego na 2016 rok. POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2016-04-19
338.45 KB
821
pdf.png Uchwała nr 1/2016 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Chwaszczyno z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Sołeckiej. POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2016-04-19
185.75 KB
833
pdf.png Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za rok 2015 POPULARNY

Pobierz

Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej sołectwa Chwaszczyno za rok 2015.

Ważniejsze wydarzenia z działalności
Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres
12.04.2015r. - 31.12.2015 r.
Rada Sołecka w okresie sprawozdawczym odbyła
9 spotkań, na których omawiano działalność
sołtysa i rady w zakresie realizacji założeń planu
pracy, uchwalonego na pierwszym posiedzeniu
rady w dniu 16.03.2015 roku.
Posiedzenia odbyły się zgodnie z harmonogramem.
Posiedzenia są otwarte dla wszystkich
zainteresowanych mieszkańców i organizacji.
Posiedzenia Sołtysa i Rady
Sołeckiej
 Zabezpieczenie środków z Gminnej Spółdzielni
,,Samopomoc Chłopska” w Żukowie na
rewitalizację obelisku w centrum Chwaszczyna.
 Przedstawiciele sołectwa Chwaszczyno po
konsultacjach z mieszkańcami podjęli decyzję o
sfinansowanie rewitalizacji obelisku w centrum
Chwaszczyna z zabezpieczonych środków
finansowych GS.
Renowacja obelisku w centrum
Chwaszczyna
 Zakres remontu został przedstawiony na
Zebraniu Wiejskim w dniu 07.05.2016r.
 Odbyły się dwa spotkania w dniu 20.08.2015r.
oraz 17.09.2015r., na których została ustalona
propozycja napisu na odnowionym pomniku.
 Rozpoczęcie prac nastąpiło w dniu 5 września
2015r.
Renowacja obelisku w centrum
Chwaszczyna
Renowacja obelisku w centrum
Chwaszczyna
Renowacja obelisku w centrum
Chwaszczyna
2
 Na wniosek przedstawicieli sołectwa Chwaszczyno w dniu
25.04.2015r. Burmistrz Gminy Żukowo przeprowadził
konsultacje społeczne w kwestii rozszerzenia eksploatacji
odkrywkowej kruszywa naturalnego.
 Mieszkańcy i właściciele nieruchomości z sołectwa
Chwaszczyno byli za uchyleniem uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia MPZP w rejonie ewentualnej
rozbudowy przedsiębiorstwa POLGRAVEL Sp. z o.o. (za
uchyleniem - 129, przeciw – 3, wstrzymało się od głosów – 1)
 Na wniosek przedstawicieli Komitetu „STOP ŻWIROWNI”
w dniu 7.05.2016r. odbyło się Zebranie Wiejskie, na którym
podjęto szereg uchwał podtrzymujących protest w sprawie
dalszej eksploatacji żwirowni.
Konsultacje w kwestii
rozszerzenia eksploatacji
żwirowni
Konsultacje w kwestii
rozszerzenia eksploatacji
żwirowni
 Organizatorem akcji „Masz Głos, Masz Wybór”,
jest Fundacja im. Stefana Batorego, która promuje
pozytywne rozwiązania włączające mieszkańców
w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego.
 W bieżącej edycji przystąpiliśmy do działania
„Przestrzeń dla ludzi”
Kontynuacja działania
w ramach akcji
- Masz Głos, Masz Wybór”
Kontynuacja działania
w ramach akcji
- Masz Głos, Masz Wybór”
Kontynuacja działania
w ramach akcji
- Masz Głos, Masz Wybór”
Kontynuacja działania
w ramach akcji
- Masz Głos, Masz Wybór”
3
 9 maja 2015r. prawie 200 osób wzięło udział w akcji
sprzątania Chwaszczyna. Wspólny wysiłek zakończył
się ogniskiem. Na ognisku zjawiła się ponad setka
biesiadników. Była to wspólna, międzypokoleniowa
inicjatywa mieszkańców którzy wolny czas poświecili
na pracę społeczną.
 Powtórka odbyła się 18 września, tym razem wspólnie z
uczniami szkoły w Chwaszczynie. Oprócz sprzątania
okolicy podjęliśmy również próbę wyczyszczenia
oszpeconych słupów i lamp dosłownie wytapetowanych
ogłoszeniami i ulotkami.
Akcja sprzątania
Chwaszczyna
Akcji patronował portal
Chwaszczyno.pl
Akcja sprzątania
Chwaszczyna
 Odbyło się 6 spotkań osiedlowych (V-VI.2015r.) w rejonie:
 Czarne Błota, Kawle i Józefin
 Polna, Rewerenda, Dąbrówki i Wiczlińska
 Kaszubska Droga
 Szafirowa, Ekologiczna, Szmaragdowa, Złota, Ogrodowa,
Diamentowa, Bursztynowa
 Lisie Błota,
 Centrum
 Łącznie w spotkaniach wzięło udział 241 osób,
 Zebraliśmy łącznie 123 uwag i sugestii, którymi
w ocenie mieszkańców należało się zająć.
 Ostatnie spotkanie z przedsiębiorcami odbyło się 15.XII.2015r.
 Dzięki współpracy z Fundacją Współpracy Polsko-
Ukraińskiej przedstawiciele sołectwa Chwaszczyno oraz
władze gminy Żukowo gościli przedstawicieli lokalnych
władz Ukrainy.
 Kilkunastoosobowa delegacja ukraińskich
samorządowców, urzędników i działaczy społecznych
odwiedziła Chwaszczyno aby poznać nasze doświadczenia
w zakresie wprowadzania funduszu sołeckiego i
funkcjonowania sołectwa jako jednostki samorządowej.
Podczas dyskusji poruszono kwestie ustrojowe, finansowe,
dialogu społecznego, oświaty, kultury, w tym języka
kaszubskiego.
Wizyta przedstawicieli
organizacji oraz samorządu
z Ukrainy – 15.07.2015r.
Wizyta przedstawicieli
organizacji oraz samorządu
z Ukrainy – 15.07.2015r.
4
Dożynki Parafialne
w Chwaszczynie
 W dniu 23 sierpnia 2015r. odbyły się pierwsze w tym
wieku Dożynki Parafialne w Chwaszczynie, które zostały
połączone z VI edycją Festynu Kaszubskiego.
Dożynki Parafialne
w Chwaszczynie
Dożynki Parafialne
w Chwaszczynie
Przed Zebraniem Wiejskim
- uchwalenie funduszu sołeckiego
na rok 2016
Zebranie Wiejskie 5.09.2015r.
- uchwalenie funduszu sołeckiego
na rok 2016
 Posprzątane zostały działki pomiędzy Wiejską a Gdyńską
 Postawiliśmy 30 koszy na śmieci
 Zostały posprzątane z ziemi niektóre utwardzone drogi
 Przy ulicy Gdyńskiej zostały naprawione odpływy wody
 Zostały oczyszczone rowy w całej miejscowości
 Zrealizowano sprawy dotyczące naprawy dróg zgłoszone na
spotkaniach osiedlowych
 Chwaszczyno zostało objęte przez GDDKiA programem
stałego utrzymania porządku mimo tego, że to praktykuje się
tylko w miastach. Udało się to dzięki naszym staraniom!
 Na bieżąco reagujemy na zanieczyszczone miejsca a Gmina
reaguje na nasze prośby, wysyłając ekipę sprzątającą
 Staramy się również, żeby w naszej miejscowości przybyło
wiele ławek i już wystąpiliśmy o następne kosze na śmieci.
Ład i porządek
w Chwaszczynie
5
Ład i porządek
w Chwaszczynie
Ład i porządek
w Chwaszczynie
Ład i porządek
w Chwaszczynie
Uroczystości 11 listopada
w Chwaszczynie
Uroczystości 11 listopada
w Chwaszczynie
Uroczystości 11 listopada
w Chwaszczynie
6
To jest Twoje Chwaszczyno,
wspólnie zdecydujmy, jak ma się
zmienić!
Warsztaty
- wspólna przestrzeń
Warsztaty
- wspólna przestrzeń Choinka w centrum Chwaszczyna
- inauguracja 18.12.2015r.
Choinka w centrum Chwaszczyna
- inauguracja 18.12.2015r.
Choinka w centrum Chwaszczyna
- inauguracja 18.12.2015r.
7
Wiejska Biblioteka Kultury
w Chwaszczynie
 Dzięki inicjatywie mieszkańca Chwaszczyna – Piotra Gajewskiego
przedstawiciele sołectwa Chwaszczyno wystąpili do Burmistrza Gminy
Żukowo o złożenie wniosku o dofinansowanie budowy „Wiejskiej
Biblioteki Kultury” w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa; „Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020”
 W terminach 15.01, 20.01 oraz 26.01.2016 r. odbyły się spotkania
przedstawicieli sołectwa, szkoły, biblioteki szkolnej i samorządowej
oraz mieszkańców na temat projektowej ‘Wiejskiej Biblioteki Kultury’.
 Przygotowano kwestionariusz dot. projektowanego obiektu.
 W efekcie przeprowadzonych spotkań oraz udostępnionej ankiety
przygotowano ofertę biblioteczno- kulturalno-edukacyjną.
 Inwestycja ma być realizowana przy budynku remizy OSP w
Chwaszczynie, przy ul. Żeromskiego 9.
 Rozstrzygnięcie wyników – 90 dni od złożenia wniosku (1.02.2016r.)
Wiejska Biblioteka Kultury
w Chwaszczynie
Wiejska Biblioteka Kultury
w Chwaszczynie
CHWASZCZYŃSKA 10’
Rozbiegaj się w Chwaszczynie!
CHWASZCZYŃSKA 10’
Rozbiegaj się w Chwaszczynie!


Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-04-19
367.17 KB
890
pdf.png Protokół z posiedzenia Sołtysa i Rady Sołeckiej w dniu 19.04.2016r. POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2016-04-19
836.98 KB
648
pdf.png Protokół z posiedzenia Sołtysa i Rady Sołeckiej w dniu 15.03.2016r. POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-15
1.51 MB
639
pdf.png Protokół z posiedzenia Sołtysa i Rady Sołeckiej w dniu 9.02.2016r. POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2016-02-09
1.58 MB
664
pdf.png Protokół z posiedzenia Sołtysa i Rady Sołeckiej w dniu 28.12.2015 r. POPULARNY

Pobierz

Protokół z posiedzenia Sołtysa i Rady Sołeckiej w dniu 28.12.2015 r.Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-12-29
1.16 MB
1 126