Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna
Przegląd Przegląd Szukaj Szukaj Do góry Do góry
Katalog dokumentów Rady Sołeckiej Chwaszczyna
Szczegóły pliku
Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za rok 2015 Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za rok 2015 POPULARNY

Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej sołectwa Chwaszczyno za rok 2015.

Ważniejsze wydarzenia z działalności
Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres
12.04.2015r. - 31.12.2015 r.
Rada Sołecka w okresie sprawozdawczym odbyła
9 spotkań, na których omawiano działalność
sołtysa i rady w zakresie realizacji założeń planu
pracy, uchwalonego na pierwszym posiedzeniu
rady w dniu 16.03.2015 roku.
Posiedzenia odbyły się zgodnie z harmonogramem.
Posiedzenia są otwarte dla wszystkich
zainteresowanych mieszkańców i organizacji.
Posiedzenia Sołtysa i Rady
Sołeckiej
 Zabezpieczenie środków z Gminnej Spółdzielni
,,Samopomoc Chłopska” w Żukowie na
rewitalizację obelisku w centrum Chwaszczyna.
 Przedstawiciele sołectwa Chwaszczyno po
konsultacjach z mieszkańcami podjęli decyzję o
sfinansowanie rewitalizacji obelisku w centrum
Chwaszczyna z zabezpieczonych środków
finansowych GS.
Renowacja obelisku w centrum
Chwaszczyna
 Zakres remontu został przedstawiony na
Zebraniu Wiejskim w dniu 07.05.2016r.
 Odbyły się dwa spotkania w dniu 20.08.2015r.
oraz 17.09.2015r., na których została ustalona
propozycja napisu na odnowionym pomniku.
 Rozpoczęcie prac nastąpiło w dniu 5 września
2015r.
Renowacja obelisku w centrum
Chwaszczyna
Renowacja obelisku w centrum
Chwaszczyna
Renowacja obelisku w centrum
Chwaszczyna
2
 Na wniosek przedstawicieli sołectwa Chwaszczyno w dniu
25.04.2015r. Burmistrz Gminy Żukowo przeprowadził
konsultacje społeczne w kwestii rozszerzenia eksploatacji
odkrywkowej kruszywa naturalnego.
 Mieszkańcy i właściciele nieruchomości z sołectwa
Chwaszczyno byli za uchyleniem uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia MPZP w rejonie ewentualnej
rozbudowy przedsiębiorstwa POLGRAVEL Sp. z o.o. (za
uchyleniem - 129, przeciw – 3, wstrzymało się od głosów – 1)
 Na wniosek przedstawicieli Komitetu „STOP ŻWIROWNI”
w dniu 7.05.2016r. odbyło się Zebranie Wiejskie, na którym
podjęto szereg uchwał podtrzymujących protest w sprawie
dalszej eksploatacji żwirowni.
Konsultacje w kwestii
rozszerzenia eksploatacji
żwirowni
Konsultacje w kwestii
rozszerzenia eksploatacji
żwirowni
 Organizatorem akcji „Masz Głos, Masz Wybór”,
jest Fundacja im. Stefana Batorego, która promuje
pozytywne rozwiązania włączające mieszkańców
w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego.
 W bieżącej edycji przystąpiliśmy do działania
„Przestrzeń dla ludzi”
Kontynuacja działania
w ramach akcji
- Masz Głos, Masz Wybór”
Kontynuacja działania
w ramach akcji
- Masz Głos, Masz Wybór”
Kontynuacja działania
w ramach akcji
- Masz Głos, Masz Wybór”
Kontynuacja działania
w ramach akcji
- Masz Głos, Masz Wybór”
3
 9 maja 2015r. prawie 200 osób wzięło udział w akcji
sprzątania Chwaszczyna. Wspólny wysiłek zakończył
się ogniskiem. Na ognisku zjawiła się ponad setka
biesiadników. Była to wspólna, międzypokoleniowa
inicjatywa mieszkańców którzy wolny czas poświecili
na pracę społeczną.
 Powtórka odbyła się 18 września, tym razem wspólnie z
uczniami szkoły w Chwaszczynie. Oprócz sprzątania
okolicy podjęliśmy również próbę wyczyszczenia
oszpeconych słupów i lamp dosłownie wytapetowanych
ogłoszeniami i ulotkami.
Akcja sprzątania
Chwaszczyna
Akcji patronował portal
Chwaszczyno.pl
Akcja sprzątania
Chwaszczyna
 Odbyło się 6 spotkań osiedlowych (V-VI.2015r.) w rejonie:
 Czarne Błota, Kawle i Józefin
 Polna, Rewerenda, Dąbrówki i Wiczlińska
 Kaszubska Droga
 Szafirowa, Ekologiczna, Szmaragdowa, Złota, Ogrodowa,
Diamentowa, Bursztynowa
 Lisie Błota,
 Centrum
 Łącznie w spotkaniach wzięło udział 241 osób,
 Zebraliśmy łącznie 123 uwag i sugestii, którymi
w ocenie mieszkańców należało się zająć.
 Ostatnie spotkanie z przedsiębiorcami odbyło się 15.XII.2015r.
 Dzięki współpracy z Fundacją Współpracy Polsko-
Ukraińskiej przedstawiciele sołectwa Chwaszczyno oraz
władze gminy Żukowo gościli przedstawicieli lokalnych
władz Ukrainy.
 Kilkunastoosobowa delegacja ukraińskich
samorządowców, urzędników i działaczy społecznych
odwiedziła Chwaszczyno aby poznać nasze doświadczenia
w zakresie wprowadzania funduszu sołeckiego i
funkcjonowania sołectwa jako jednostki samorządowej.
Podczas dyskusji poruszono kwestie ustrojowe, finansowe,
dialogu społecznego, oświaty, kultury, w tym języka
kaszubskiego.
Wizyta przedstawicieli
organizacji oraz samorządu
z Ukrainy – 15.07.2015r.
Wizyta przedstawicieli
organizacji oraz samorządu
z Ukrainy – 15.07.2015r.
4
Dożynki Parafialne
w Chwaszczynie
 W dniu 23 sierpnia 2015r. odbyły się pierwsze w tym
wieku Dożynki Parafialne w Chwaszczynie, które zostały
połączone z VI edycją Festynu Kaszubskiego.
Dożynki Parafialne
w Chwaszczynie
Dożynki Parafialne
w Chwaszczynie
Przed Zebraniem Wiejskim
- uchwalenie funduszu sołeckiego
na rok 2016
Zebranie Wiejskie 5.09.2015r.
- uchwalenie funduszu sołeckiego
na rok 2016
 Posprzątane zostały działki pomiędzy Wiejską a Gdyńską
 Postawiliśmy 30 koszy na śmieci
 Zostały posprzątane z ziemi niektóre utwardzone drogi
 Przy ulicy Gdyńskiej zostały naprawione odpływy wody
 Zostały oczyszczone rowy w całej miejscowości
 Zrealizowano sprawy dotyczące naprawy dróg zgłoszone na
spotkaniach osiedlowych
 Chwaszczyno zostało objęte przez GDDKiA programem
stałego utrzymania porządku mimo tego, że to praktykuje się
tylko w miastach. Udało się to dzięki naszym staraniom!
 Na bieżąco reagujemy na zanieczyszczone miejsca a Gmina
reaguje na nasze prośby, wysyłając ekipę sprzątającą
 Staramy się również, żeby w naszej miejscowości przybyło
wiele ławek i już wystąpiliśmy o następne kosze na śmieci.
Ład i porządek
w Chwaszczynie
5
Ład i porządek
w Chwaszczynie
Ład i porządek
w Chwaszczynie
Ład i porządek
w Chwaszczynie
Uroczystości 11 listopada
w Chwaszczynie
Uroczystości 11 listopada
w Chwaszczynie
Uroczystości 11 listopada
w Chwaszczynie
6
To jest Twoje Chwaszczyno,
wspólnie zdecydujmy, jak ma się
zmienić!
Warsztaty
- wspólna przestrzeń
Warsztaty
- wspólna przestrzeń Choinka w centrum Chwaszczyna
- inauguracja 18.12.2015r.
Choinka w centrum Chwaszczyna
- inauguracja 18.12.2015r.
Choinka w centrum Chwaszczyna
- inauguracja 18.12.2015r.
7
Wiejska Biblioteka Kultury
w Chwaszczynie
 Dzięki inicjatywie mieszkańca Chwaszczyna – Piotra Gajewskiego
przedstawiciele sołectwa Chwaszczyno wystąpili do Burmistrza Gminy
Żukowo o złożenie wniosku o dofinansowanie budowy „Wiejskiej
Biblioteki Kultury” w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa; „Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020”
 W terminach 15.01, 20.01 oraz 26.01.2016 r. odbyły się spotkania
przedstawicieli sołectwa, szkoły, biblioteki szkolnej i samorządowej
oraz mieszkańców na temat projektowej ‘Wiejskiej Biblioteki Kultury’.
 Przygotowano kwestionariusz dot. projektowanego obiektu.
 W efekcie przeprowadzonych spotkań oraz udostępnionej ankiety
przygotowano ofertę biblioteczno- kulturalno-edukacyjną.
 Inwestycja ma być realizowana przy budynku remizy OSP w
Chwaszczynie, przy ul. Żeromskiego 9.
 Rozstrzygnięcie wyników – 90 dni od złożenia wniosku (1.02.2016r.)
Wiejska Biblioteka Kultury
w Chwaszczynie
Wiejska Biblioteka Kultury
w Chwaszczynie
CHWASZCZYŃSKA 10’
Rozbiegaj się w Chwaszczynie!
CHWASZCZYŃSKA 10’
Rozbiegaj się w Chwaszczynie!

Szczegóły

Wersja:
Wielkość367.17 KB
Pobrany873
Język
Licencja
Autor
Strona www
Cena
Dodany2016-04-19
Dodany przezJWiercinska
Data modyfikacji2017-02-13
Zmieniony przezJWiercinska

Pobierz