Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna
Przegląd Przegląd Szukaj Szukaj Do góry Do góry
Katalog dokumentów Rady Sołeckiej Chwaszczyna
Szczegóły pliku
Wnioski do budżetu gminy Żukowo na rok 2020 Wnioski do budżetu gminy Żukowo na rok 2020 POPULARNY

dotyczy: wniosku do budżetu Gminy Żukowo na 2020 rok

Działając jako przedstawiciele sołectwa Chwaszczyno zwracamy się z wnioskiem o ujęcie w budżecie Gminy Żukowo na rok 2020  następujących inwestycji i prac. Pogrubioną czcionką oznaczyliśmy inwestycje  priorytetowe, których realizacja w naszej ocenie jest konieczna w jak najkrótszym czasie.

Równocześnie chcielibyśmy podziękować za trwające i już zrealizowane inwestycje w Chwaszczynie w bieżącym roku, które faktycznie odpowiadają na zgłaszane potrzeby i oczekiwania mieszkańców sołectwa. Liczymy na dalszą konstruktywna współpracę przy realizowanych projektach i szybkie zrealizowanie zaplanowanych prac.

Inwestycje wodno-kanalizacyjne:

 1. Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową stacji podnoszącej ciśnienie przy
  ul. Polnej oraz modernizacja istniejącego wodociągu wzdłuż ulicy Oliwskiej do Kaszubskiej Drogi -  szacowany koszt inwestycji 3 000 000 zł;
 2. Przygotowanie dokumentacji projektowej ujmowania i odprowadzania wód opadowych na obszarze całego Chwaszczyna – 50 000 zł;
 3. Wykonanie kanalizacji deszczowej zakończenia ul. Sarnowskiego – szacunkowy koszt 30 000 zł,
 4. Dokończenie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla północno - zachodniej części Chwaszczyna - szacunkowy koszt 50 000 zł;
 5. Przygotowanie projektu rozbudowy kanalizacji sanitarnej ulic: Kaszubska Droga, Chopina, Wieniawskiego, Moniuszki, Szymanowskiego - etap I oraz przygotowanie projektu rozbudowy kanalizacji sanitarnej ulic: Jarzębinowa, Klonowa, Brzozowa, Wrzosowa, Kaszubska Droga - etap II – łączny szacunkowy koszt 100 000 zł;
 6. Przygotowanie projektu kontynuacji kanalizacji sanitarnej ul. Tuchomskiej/Dobrzewińskiej
  na odcinku ok. 500 m – szacunkowy koszt 30 000 zł;
 7. Przygotowanie projektu kontynuacji kanalizacji sanitarnej ul. Makuszyńskiego na odcinku ok. 500 m – szacunkowy koszt 20 000 zł;
 8. Przygotowanie projektu kontynuacji kanalizacji sanitarnej ul. Leśnej na odcinku ok. 300 m – szacunkowy koszt 20 000 zł;
 9. Wykonanie studni głębinowej na potrzeby nawadniania stadionu piłkarskiego przy ul. Węglowej
  w Chwaszczynie – 50 000 zł.
 10. Podjęcie działań w celu zorganizowania publicznej toalety w centrum Chwaszczyna – szacunkowy koszt 70 000 zł.

Inwestycje oświatowe:

 1. Wykonanie koncepcji rozbudowy szkoły podstawowej w Chwaszczynie – szacunkowy koszt 20 000 zł;
 2. Remont dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chwaszczynie - szacunkowy koszt 100 000 zł;
 3. Kontynuacja realizacji adaptacji strychu w Szkole Podstawowej w Chwaszczynie – szacunkowy koszt 150 000 zł.

Inwestycje drogowe:

 1. Zaprojektowanie i wybudowanie zbiornika retencyjnego na wodę opadową przy
  ul. Żeromskiego – szacunkowy koszt – 1 000 000 zł;
 2. Zaprojektowanie sąsiednich ulic w kontynuacji w rejonie ul. Żeromskiego –– szacunkowy koszt 100 000 zł,
 3. Kontynuacja budowy ulicy Słowackiego – szacunkowy koszt 600 000 zł;
 4. Zaprojektowanie i rozpoczęcie budowy ulic Derdowskiego, ks. Sychty, Majkowskiego – szacunkowy koszt 100 000 zł;
 5. Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Chwaszczyno poprzez zakup
  i montaż płyt YOMB lub wykonanie utwardzenia w innej dostępnej technologii,
  w szczególności utwardzenie ulic: Jeziornej, Kaszubskiej Drogi, Mickiewicza (dokończenie ulicy), Polna, Przemysława, Sambora I, Sobiesława I, Rewerenda, Szafirową – łączny szacunkowy koszt utwardzenia każdego z odcinków o długości ok. 200 m – szacunkowy koszt 700 000 zł;
 6. Wymiana płyt YOMB na ul. Nad Jeziorem na terenie sołectwa Nowy Świat od granicy z sołectwem Chwaszczyno – szacunkowy koszt 30 000 zł;
 7. Wymiana płyt YOMB na odcinku do progu zwalniającego (ok. 70m) na ul. Kaszubska Droga przy stacji diagnostycznej – szacunkowy koszt 10 000 zł;
 8. Zaprojektowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Gdyńskiej, Leśnej i Tuchomskiej – szacunkowy koszt 30 000 zł;
 9. Przygotowanie projektu organizacji ruchu wraz z realizacją w rejonie Lisich Błot - szacunkowy koszt 10 000 zł;
 10. Przygotowanie projektu organizacji ruchu wraz z realizacją w rejonie ul. Mickiewicza, Żeromskiego, Sieniewicza - szacunkowy koszt 10 000 zł;
 11. Przebudowa parkingu przy szkole z przeznaczeniem na miejsce dla osoby niepełnosprawnej – szacunkowy koszt 20 000 zł;
 12. Realizacja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Mickiewicza oraz odcinka leśnego w kierunku Barniewic zgodnie z przygotowaną koncepcją - szacunkowy koszt 700 000 zł;
 13. Modernizacja drogi łączącej Chwaszczyno z Tuchomiem i Baninem w kontynuacji ul. Mickiewicza – odcinek leśny nadleśnictwa Kolbudy – szacunkowy koszt 100 000 zł;
 14. Zaprojektowanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sobiesława I – szacunkowy koszt 70 000 zł;
 15. Realizacja parkingu gminnego (ok. 10 miejsc parkingowych) przy skrzyżowaniu ulic Gdyńskiej/Polnej - szacunkowy koszt 20 000 zł;
 16. Realizacja tymczasowego parkingu gminnego przy ul. Wiejskiej na terenie po byłym przedszkolu - szacunkowy koszt 10 000 zł;
 17. Budowa chodników wzdłuż ulic: Wiejskiej, Polnej do przecięcia z ul. Nowa Rdestowa (projektowana) – szacunkowy koszt 200 000 zł;
 18. Zawarcie umowy z Pocztą Polską S.A. na dzierżawę gruntu w celu wykonania miejsc parkingowych wzdłuż ul. Ceynowy oraz budowa tych miejsc parkingowych – szacunkowy koszt 30 000 zł;

Inwestycje oświetleniowe

 1. Kontynuacja rozpoczętych odcinków realizacji oświetlenia, w szczególności:
  Bursztynowa, Jeziorna, Leśna, Leśmiana/Asnyka, os. Józefin, Polna, Rewerenda, Szafirowa, Tuchomska po min. 5 szt. na każdym z wymienionym odcinków – szacunkowy koszt 320 000 zł;
 2. Zaprojektowanie i wykonanie nowego oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Mickiewicza – odcinek kościół/szkoła – szacunkowy koszt 70 000 zł;
 3. Zakup nowego zestawu oświetlenia świątecznego do udekorowania lamp w centrum – szacunkowy koszt 15 000 zł;
 4. Montaż punktów oświetleniowych w ramach umowy współpracy z firmą Energa-Oświetlenie S.A. na wskazanych ulicach: Ceynowy – 1 szt., Podleśna – 3 szt., Sobiesława I – 3 szt.,
 5. Montaż punktów oświetleniowych na placu zabaw przy ul. Jeziornej- 2 szt. oraz na działce za Strefą Kultury 4 szt.

Inwestycje w zakresie przestrzeni publicznej i kultury

 1. Zagospodarowanie terenu przylegającego do budynku Strefy Kultury przy ul. Żeromskiego w zakresie utwardzenia terenu pod scenę oraz ciągów pieszych – szacunkowy koszt 100 000 zł;
 2. Realizacja programu aktywności kulturalnej w Strefie Kultury przez Ośrodek Kultury i Sportu oraz Bibliotekę Samorządową – szacunkowy koszt 50 000 zł;
 3. Zakup i montaż klimatyzatora w sali lustrzanej w Strefie Kultury– szacunkowy koszt 45 000 zł;
 4. Doposażenie istniejących placów zabaw - szacunkowy koszt 50 000 zł;
 5. Zakup i montaż na terenie sołectwa 2 wiat przystankowych: obsługa przewozu uczniów szkoły podstawowej na terenie sołectwa - szacunkowy koszt 9 000 zł;
 6. Wynajem toalety przenośnej TOI-TOI na sezon letni na placach zabaw oraz przy jeziorze Wysockim – szacunkowy koszt 5 000 zł.

Inwestycje w zakresie bezpieczeństwa

 1. Zaprojektowanie i montaż progów zwalniających min. 5 progów zwalniających – szacunkowy koszt 22 500 zł;
 2. Zakup i montaż 2 kamer monitoringu na terenie sołectwa Chwaszczyno – szacunkowy koszt 11 000 zł;

Ponadto zwracamy się z prośbą o:

 1. Podjęcie współpracy w celu zaprojektowania i wybudowania nowego węzła integracyjnego PKM Osowa-Północ (przy ul. Kielnieńskiej).
 2. Kontynuację utwardzania dróg lokalnych w ramach ‘Programu płytowego’.
 3. Kontynuację współpracy z Energa w celu zlikwidowania naziemnej sieci elektrycznej wzdłuż
  ul. Mickiewicza od kościoła do szkoły w Chwaszczynie.
 4. Podjęcie współpracy z ZDW w sprawie rozwiązania problemu zalewania posesji przy ul. Oliwskiej (na przeciw wyjazdu z ul. Telesfora/Teodora).
 5. Podjęcie współpracy z GDDKiA, Starostwem Powiatowym w Kartuzach oraz PGW Wody Polskie
  w zakresie udrożnienie i modernizacji rowu biegnącego przy ul. Gdyńskiej do Strugi Chwaszczyńskiej.
 6. Zawiązanie współpracy z miastem Gdańsk w celu realizacji ścieżki rowerowej na trasie PKM Gdańsk Osowa – Nowy Świat – Sobiesława I – Mickiewicza.
 7. Kontynuacja działań w celu rozwoju gminnej komunikacji publicznej w kierunku utworzenia dla mieszkańców Chwaszczyna połączeń bezpośrednich z przystankiem PKM Gdańsk Osowa. Zorganizowanie lokalnej komunikacji autobusowej w oparciu o drogi gminne, w szczególności
  ul. Mickiewicza, Kaszubska Droga, Polna, Rewerenda, Sambora I, Sobiesława I w połączeniu z PKM Osowa.
 8. Podjęcie działań w celu odtworzenia przebiegu połączenia ulic Leśnej z Sobiesława I poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego.
 9. Podjęcie działań w celu poszerzenia ul. Kasztanowej.
 10. Kontynuacja ustawiania nowych oraz wymiany zniszczonych ulicowskazów.
 11. Wspieranie działań w celu budowy sieci światłowodowej na terenie całej miejscowości Chwaszczyno.
 12. Podjęcie działań w celu opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  w   rejonie   działek dla działek 704/40 oraz 704/41 w Chwaszczynie.
 13. Podjęcie działań w celu wdrożenia na terenie gminy Żukowo rozwiązań zawartych
  w ustawie dotyczącej ochrony krajobrazu w kierunku unormowania zagadnień związanych
  z umieszczaniem reklam w miejscach ogólnodostępnych.
 14. Finalizację działań w celu zagospodarowania działek gminnych na terenie sołectwa Chwaszczyno
  w kierunku kulturalno- rekreacyjno- sportowym.
 15. Wsparcie Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego Oddział w Chwaszczynie oraz parafii chwaszczyńskiej
  w wydaniu monografii wsi i parafii Chwaszczyno.
 16. Zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie dróg w szczególności min. 1 x rok usunięcie piasku
  z wszystkich utwardzonych odcinków dróg w Chwaszczynie (w tym utwardzonych płytami YOMB) oraz przycięcie wrastających drzew i krzewów wzdłuż dróg gminnych.
 17. Włączenie w akcji zima odśnieżania chodników wzdłuż dróg gminnych w centrum Chwaszczyna.
 18. Regularne wykaszanie poboczy głównych dróg w sołectwie zgodnie z ustaloną klasyfikacją dróg.
 19. Realizacja bieżących prac w zakresie należytego utrzymania roślinności na terenach gminnych,
  w szczególności nawożenie oraz pielenie min. 1 raz w miesiącu terenów przy obelisku, siłowni pod chmurką, na rondzie w ilości min. 30h miesięcznie.
 20. Podjęcie działań zmierzających do przygotowania koncepcji/projektu wykonania kanalizacji sanitarnej terenów graniczących z  jeziorem Wysockim, w tym osiedla Józefin.
 21. W ramach opracowywanych planów miejscowych zabezpieczenie w opracowywanej dokumentacji poszerzenia działek drogowych: Leśnej, Sambora I, Podleśna, Prusa, Przemysława, Rewerenda, Wiczlińska (i jej połączenie z ul. Rewerenda), Warcisława I.
 22. Budowa studni chłonnych w celu ujęcia wód opadowych z zalewanych odcinków dróg: ul. Przemysława, ul. Spacerowa.
 23. Realizacja odprowadzenia wód opadowych systemem kanalizacji otwartej/częściowo zamkniętej
  w następujących miejscach: ul. Polna przy placu zabaw, Wieniawskiego.
 24. Umocnienie skarpy wzdłuż części ul. Spacerowej za pomocą płyt MEBA.
 25. Wycinkę karpin przy ulica Szczęśliwej w ilości 13 sztuk.
 26. Zorganizowanie i zapewnienie regularnego, cotygodniowego sprzątania centrum sołectwa w promieniu 200 metrów od ronda.

Ponadto chcielibyśmy poinformować o naszych bieżących działaniach na terenie sołectwa:

Wzorem ubiegłego roku zamierzamy uczcić rocznicę odzyskania niepodległości w dniu 11 listopada uroczystą mszą świętą oraz oddaniem hołdu poległym mieszkańcom pod obeliskiem w centrum Chwaszczyna.

Na początku 2020 roku włączymy się również w organizację imprezy biegowej ‘Chwaszczyno Biega’ pod patronatem największej imprezy biegowej na Kaszubach – ‘Kaszuby Biegają’.

 

Z wyrazami szacunku

Sołtys sołectwa Chwaszczyno Aleksandra Nosel

Radny Rady Miejskiej w Żukowie Jacek Fopke

Radna Rady Miejskiej w Żukowie Jolanta Wiercińska

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Szmidtke,

Kierownicy właściwych referatów urzędu.

Szczegóły

Wersja:
Wielkość1.82 MB
Pobrany452
Język
Licencja
Autor
Strona www
Cena
Dodany2019-09-16
Dodany przezJWiercinska
Data modyfikacji2019-09-29
Zmieniony przezJWiercinska

Pobierz