Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna

Informacja dot. konkursu na budowę łączy światłowodowych

JWiercinska

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosił konkurs na budowę łączy światłowodowych.W ramach konkursu operatorzy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych. W ramach konkursu operatorzy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do internetu jest utrudniony.
Informacja o konkursie znajduje się na stronie:
https://www.gov.pl/web/cppc/inwestycja-c111-zapewnienie-dostepu-do-bardzo-szybkiego-internetu-na-obszarach-bialych-plam-1-nabor

Lista punktów adresowych tzw. 'białych plam' jest publikowana na stronie Ministerstwa Cyfryzacji:
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/publikacja-listy-tzw-bialych-plam---zaczynamy-kolejny-etap-budowy-sieci-szerokopasmowych

Udostępnione listy mają charakter poglądowy, orientacyjny i nie stanowią ostatecznych zbiorów tzw. „białych plam" wyznaczonych do dofinansowania ani nie należy ich też traktować jako ostatecznej informacji o szacowanych kosztach inwestycji. Dane będą aktualizowane m.in. w oparciu o informacje ze strony internetowej https://internet.gov.pl/, na której już dziś można sprawdzić i zgłosić potrzebę dostępu do internetu.

Poniżej wyeksportowana lista 1731 punktów w Chwaszczynie na dzień 8.06.2023r.

https://rada.chwaszczyno.pl/katalog-pism/summary/8-wnioski/256-lista-tzw-bialych-plam-w-dostepie-do-internetu-szerokopasmowego