Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna
Przegląd Przegląd Szukaj Szukaj Do góry Do góry
Katalog dokumentów Rady Sołeckiej Chwaszczyna
Szczegóły pliku
Obwieszczenie dot. rozprawy otwartej dla lokalnego społeczeństwa wsi Chwaszczyno - 15 pażdziernika br., godz. 11.00, budynek OSP ŻUKOWO Obwieszczenie dot. rozprawy otwartej dla lokalnego społeczeństwa wsi Chwaszczyno - 15 pażdziernika br., godz. 11.00, budynek OSP ŻUKOWO POPULARNY

URZĄD GMINY ŻUKOWO

83-330 ŻUKOWO

ul. Gdańska 52

Żukowo, dnia 17.09.2019 r.

SR.6220.31.2018.MLF

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 89 § 1 i art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), Burmistrz Gminy Żukowo

zawiadamia

że w dniu 15 października 2019 r. (wtorek) o godzinie  11.00 budynku  Ochotniczej Straży Pożarnej w Zukowie, przy  ul.  Kościerskiej  2A,  przeprowadzona  zostanie  rozprawa otwarta dla lokalnego społeczeństwa wsi Chwaszczyno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na  przetwarzaniu odpadów drewnopochodnych (trociny i pył z mdf), w ramach  działalności  stolarni  powstającej na terenie działek o numerach: 217/2; 217/3; 217/4, 217/5, 217/6; 217/7; 217/8, 217/9, 217/10 w miejscowości Chwaszczyno, gmina Żukowo, realizowanego na działkach numerach:  217/2  i 217/3 w miejscowości Chwaszczyno, gmina Żukowo, której Inwestorem jest  FOGE  Stanisław Cudny z siedzibą w Lęczycach, na które serdecznie Państwa zapraszamy.

Z up. Burmistrz

Sabina Makurat

KIEROWNIK REFERATU

ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

2019-09-17/m1f

Szczegóły

Wersja:
Wielkość474.14 KB
Pobrany396
Język
Licencja
Autor
Strona www
Cena
Dodany2019-09-17
Dodany przezJWiercinska
Data modyfikacji2019-09-17
Zmieniony przezJWiercinska

Pobierz