Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna
Przegląd Przegląd Szukaj Szukaj Do góry Do góry
Katalog dokumentów Rady Sołeckiej Chwaszczyna
Szczegóły pliku
Szacunkowy cennik zadań do funduszu sołeckiego 2023 Szacunkowy cennik zadań do funduszu sołeckiego 2023 POPULARNY

PRZYKŁADY ZADAŃ DO REALIZACJI W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO WRAZ Z SZACUNKOWYM CENNIKIEM

 

Orientacyjne koszty zadań są szacowane według cen obowiązujących w miesiącu sierpniu 2022. Z uwagi na stale wzrastające ceny należy założyć, że kwoty zadań do realizacji w przyszłym roku wzrosną.

Planowana przez Ministra Finansów dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2023 wynosi 7,8% – według wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. (aktualizacja z kwietnia 2022r.)

 

NAZWA ZADANIA

ORIENTACYJNY KOSZT ZADANIA

Drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Wymiana nawierzchni dróg - nawierzchnia drogi z kostki betonowej na podsypce piaskowej

od 200 zł / 1m2

Utwardzenie drogi kruszywem

od 100 zł /tonę

Budowa drogi rowerowej

40 000 zł - 100 mb, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podbudowie o szer. 2m

12 000 zł - 100 mb, nawierzchnia żwirowa ograniczona obrzeżami

Wymiana chodnika z elementów betonowych

od 200 zł / 1m2

Wyznaczenie i budowa chodnika

od 200 zł / 1m2

Wybudowanie miejsca parkingowego/postojowego

od 200 zł / 1m2

Wyznaczenie utwardzonej alejki spacerowej

od 85 zł / 1m2

Zainstalowanie progu zwalniającego ruchu na ulicy (wraz z projektem)

od 6 000 zł / 1 szt.

Załatanie dziury w drodze

od 160 zł / 1m2

Wymiana nawierzchni dróg - nawierzchnia drogi z płyt yomb

od 121 zł / 1m2

Wymiana płyt yomb

od 130 zł / 1m2

Wymiana nawierzchni dróg - nawierzchnia drogi z asfaltu (dwie warstwy, wiążąca i ścieralna)

od 230 zł / 1m2

Oświetlenie i bezpieczeństwo

Ustawienie latarni parkowej - słup, oprawa, kabel ziemny

od ok. 7000 zł/szt.

Ustawienie latarni ulicznej - słup metalowy, oprawa, kabel ziemny

od ok. 8 00 zł/ 1 szt.

Ustawienie latarni ulicznej - słup betonowy, oprawa, kabel napowietrzny

od ok. 6 100 zł/ 1 szt.

Zakup i montaż kamery monitoringu

od ok. 7 000 zł / szt.

Lampa świetlna

od 3 500 zł / szt.

Lustro drogowe z montażem

od ok. 650 zł / szt.

Sport, edukacja i kultura

Organizacja kursu komputerowego

10 000 - 15 000 zł / 1 kurs

Projekcja filmu kina plenerowego

od 4 000 zł /

1 prezentacja

Wynajem sceny, nagłośnienia, celem zorganizowania koncertu
10 000 - 100 000 zł / 1 impreza
(w zależności od rozmiarów sceny, wymagań technicznych artystów i jakości nagłośnienia)

Wyposażenie dla OSP

Ubranie specjalne strażackie

od ok. 2000 zł/ 1 szt. (najtańsze)

Buty strażackie

od ok. 650 zł/ 1 szt.

Rękawice strażackie

od ok. 160 zł/ 1 szt.

Hełm strażacki

od ok. 800 zł/ 1 szt.

Hełm techniczny

od ok. 450 zł/ 1 szt.

Wąż hydrantowy

od ok. 160 zł/ 1 szt.

Piła spalinowa

od ok. 1500 zł/ 1 szt. (najtańsza)

Mała architektura / Place zabaw / Tereny rekreacyjne

Zakup ławki + montaż

od ok. 850 zł/ 1 szt.

Zakup kosza na śmieci + montaż

od ok. 650 zł/ 1 szt.

Zakup 1 stojaka rowerowego + montaż

od 700 zł (zależne od ilości stanowisk)

Nawierzchnia bezpieczna z piasku 0-2mm

od 90zł / 1m2

Nawierzchnia bezpieczna z poliuretanu

od 450 zł / 1m2

Nawierzchnia bezpieczna trawiasta

od 350 zł / 1m2

Ogrodzenie placu zabaw panelowe(czasami wymaga projektu i zgłoszenia, koszt ok. 500 zł)

od 90 zł / mb + cena materiału

Urządzenie fitness podwójne (wymaga projektu i zgłoszenia, koszt ok. 2 000 zł)

od 8 000 zł/ 1 szt.

Urządzenie fitness pojedyncze (wymaga projektu i zgłoszenia, koszt ok. 2 000 zł)

od 4 000 zł/ 1 szt.

Urządzenie sprawnościowo-zabawowe małe (wymaga projektu i zgłoszenia, koszt ok. 2 000 zł)

od 12 000 zł/ 1 szt.

Urządzenie sprawnościowo-zabawowe duże (wymaga projektu i zgłoszenia, koszt ok. 2 00 zł)

od 16 000 zł/ 1 szt.

Huśtawka wahadłowa (wymaga projektu i zgłoszenia, koszt 2 000 zł)

od ok. 4 200 zł/ 1 szt.

Bujak sprężynowy (wymaga projektu i zgłoszenia, koszt 2 000 zł)

od ok. 1 800 zł/ 1 szt.

Huśtawka wagowa (wymaga projektu i zgłoszenia, koszt 2 000 zł)

od ok. 2 500 zł/ 1 szt.

Karuzela (wymaga projektu i zgłoszenia, koszt 2 000 zł)

od ok. 4 500 zł/ 1 szt.

Zestaw pajęczyna (linarium) (wymaga projektu i zgłoszenia, koszt 2 000 zł)

od ok. 12 000 zł/ 1 szt.

Zjazd linowy (Tyrolka)(wymaga projektu i zgłoszenia, koszt 2 000 zł)

od ok. 12 000 zł

Trampolina (wymaga projektu i zgłoszenia, koszt 2 000 zł)

od 11 000 zł (cena zależna od wielkości)

Kontener socjalny z sanitariatami (wymaga projektu i zgłoszenia lub pozwolenia na budowę)

od ok. 17 000 zł (cena zależna od wielkości)

Garaż blaszany (wymaga projektu i zgłoszenia lub pozwolenia na budowę)

od ok. 2 500 zł (cena zależna od wielkości)

Budowa kompleksu ORLIK (wymaga projektu i zgłoszenia lub pozwolenia na budowę)
od ok. 650 zł / 1m2
w skład wchodzą:
• boisko do piłki nożnej 62x30 m (pole gry 57x28m)
• boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki koszykowej i piłki siatkowej o wymiarach 32,1x19,1m (pole gry 28,1x15,1m) z nawierzchnią poliuretanową.

Oświetlenie kompleksu ORLIK (wymaga projektu i zgłoszenia lub pozwolenia na budowę)

od ok. 90 000 zł

Budowa boiska wielofunkcyjnego (wymaga projektu i zgłoszenia lub pozwolenia na budowę)
od ok. 500 zł / 1m2
z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową zawierające w swym obrysie:
• boisko do piłki ręcznej
• boisko do tenisa
• dwa boiska do koszykówki
• dwa piłkochwyty
• ogrodzenie: panele z prętów stalowych

Budowa skateparku (wymaga projektu i zgłoszenia lub pozwolenia na budowę)

od ok. 800 zł 1m2

Urządzenia małej architektury montowane na terenach rekreacyjnych muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i spełniać normy użytkowania w miejscach publicznych. Doposażenie bądź powstanie nowego placu zabaw (terenu rekreacyjnego) wymaga przygotowania projektu – koszt od ok. 2000,00 zł w zależności od liczby urządzeń oraz procedury uzyskania zgody tj. zgłoszenie lub pozwolenie na budowę. Wykonanie projektu i złożenie wniosku zgłoszenia (pozwolenia na budowę) nie gwarantuje uzyskania zgody Starostwa Powiatowego na realizację. Dodatkowo na obszarach objętych ochroną konserwatora zabytków wymagana jest zgoda Konserwatora, natomiast na obszarach rolnych zmiana klasyfikacji gruntów, co może powodować dodatkowe wydatki oraz wydłużenie realizacji ze względu np. na stosowne uzgodnienia lub konieczność zastosowania procedury realizacji inwestycji celu publicznego. Ze względu na ograniczenia powierzchniowe nie ma możliwości modernizacji niektórych terenów rekreacyjnych oraz placów zabaw na terenie gminy.

 

Tereny zielone i nasadzenia

Drzewo iglaste

od 170 zł/ 1 szt.

Drzewo liściaste

od 130 zł/ 1 szt.
np.:
• brzoza brodawkowata ok. 2m wysokości + 2 paliki, wiązania elastyczne, wymiana gleby, robocizna = od 130 zł / szt.
• klon zwyczajny odm. „Globosum” (kulisty, szczepiony) obwód pnia 16-18cm + 4 paliki, wiązania elastyczne, wymiana gleby, robocizna = od 1040 zł / szt.

Krzew liściasty

od 35 zł / 1 szt.
np.:
• tawuła japońska 2-letnia, doniczka poj. 2l + wymiana ziemi, robocizna = 35 zł / szt.

Krzew iglasty

od 45 zł/ 1 szt.
np.:
• tuja „Smaragd” wys. 150cm + wymiana ziemi, robocizna = 220 zł / szt.

Klomb

od 125 zł / 1m2

Założenie kwietnika

• kwietnik w gruncie - aksamitka rozpierzchła (jednoroczna) 25 szt. / m2 + przygotowanie podłoża, wymiana gruntu (hydrożel) – 195 zł / m2
• kwietnik w gruncie – liliowiec ogrodowy (bylina wieloletnia) - 9 szt. / m2 + przygotowanie podłoża, wymiana gruntu (hydrożel) – 260 zł / m2

Koszenie trawy + wywóz

od 0,80 gr / 1m2

Nasadzenia roślin cebulowych (materiał + sadzenie maszynowe)

od 65 zł / 1m2

Szczegóły

Wersja:
Wielkość14.75 KB
Pobrany202
Język
Licencja
Autor
Strona www
Cena
Dodany2022-07-31
Dodany przezJWiercinska
Data modyfikacji2022-08-16
Zmieniony przezJWiercinska

Pobierz